Dasar Privasi

Kami menghormati dan serius terhadap privasi pelanggan kami. Oleh yang demikian, kami hanya mengumpul dan mengguna maklumat peribadi anda seperti yang digariskan di bawah.

Perlindungan data diambil kira sebagai amanah dan privasi anda adalah amat penting bagi kami. Kami dengan ini hanya menggunakan nama anda serta maklumat lain, yang berkaitan dengan anda berdasarkan apa yang termaktub dalam Polisi Privasi ini. Kami hanya akan mengumpul maklumat yang dirasakan perlu bagi kami dan hanya akan mengumpul maklumat jika ianya relevan terhadap urusan kami bersama anda.
Kami hanya akan menyimpan maklumat anda sekiranya sama ada kami perlu atas sebab undang-undang atau ianya relevan dengan tujuan pengumpulan tersebut. Anda boleh melayari laman web ini tanpa perlu memberikan maklumat peribadi. Ketika lawatan anda di laman web ini, anda kekal tidak bernama dan kami tidak akan mengenalpasti diri anda melainkan anda mempunyai akaun di laman web ini dan log masuk bersama nama pengguna anda berserta kata laluan.
Jika anda mempunyai sebarang komen atau cadangan, kami berbesar hati untuk menerima kesemuanya di alamat kami atau dengan menghantar emel kepada kami di mimisurient@gmail.com

 

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Mimi Suri tidak akan menjual, berkongsi atau meniagakan maklumat peribadi pelanggan yang dikumpul secara online bersama pihak ketiga.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan adalah seperti berikut:

 • Nama
 • Alamat Penghantaran
 • Alamat Emel
 • Nombor Telefon
 • Nombor Telefon Bimbit
 • Tarikh Lahir
 • Jantina
 • No. Akaun Bank

Maklumat peribadi yang kami kumpul daripada anda akan digunakan bagi tujuan seperti berikut:

 • Penghantaran produk yang telah anda beli daripada Mimi Suri
 • Memaklumkan kepada anda tentang penghantaran produk serta untuk tujuan sokongan pelanggan
 • Memberikan anda maklumat produk yang releva, tawaran khas, kemaskini atau promosi
 • Memproses tempahan anda dan untuk memberikan anda maklumat dan perkhidmatan yang ditawarkan melalui laman web kami serta menurut permintaan anda
 • Menguruskan akaun anda bersama kami termasuk pembayaran komisyen ejen kepada yang layak
 • Pengesahan dan menjalankan transaksi kewangan yang berkaitan dengan pembayaran yang anda buat secara online atau offline
 • Membuat audit terhadap muat turun data dari laman web kami
 • Menambah baik susun atur dan/atau isi kandungan halaman untuk laman web kami sesuai untuk pengguna
 • Mengenalpasti pelawat di laman web kami
 • Menjalankan kajian berkenaan dengan demografi pengguna
 • Menghantar kepada anda maklumat yang kami rasakan berguna atau seperti yang anda minta dari kami, termasuk maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami, dengan syarat anda menyatakan bahawa anda tidak menolak dari dihubungi untuk tujuan ini

Kami juga mungkin akan memberikan nama dan alamat anda kepada pihak ketiga untuk tujuan penghantaran produk kepada anda (seperti contoh kepada kurier atau pembekal kami).

Apabila anda mendaftar sebagai pengguna di laman web Hemico, kami juga akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar bahan pemasaran dan/atau promosi kepada anda dari masa ke masa. Jika relevan, kami akan membenarkan anak syarikat kami untuk menghantar bahan pemasaran yang relevan kepada anda. Anda boleh menghentikan langganan bagi maklumat pemasaran pada bila-bila masa dengan menggunakan fungsian berhenti melanggan dari bahan pemasaran elektonik tersebut.

Pembayaran yang anda buat melalui laman web ini akan diproses oleh pihak Mimi Suri. Anda mesti hanya menghantar kepada kami atau Agen kami atau maklumak laman web ini di mana ianya adalah tepat dan tidak mengelirukan dan anda perlulah sentiasa peka terhadap perkara ini dan maklumkan kepada kami jika terdapat sebarang perubahan.

Butiran sebenar tempahan anda boleh kami simpan tetapi disebabkan oleh tujuan keselamatan, tidak boleh diambil secara terus oleh kami. Bagaimanapun, anda boleh akses maklumat ini apabila anda log masuk ke dalam akaun anda di laman web ini. Di sini anda boleh melihat butiran tempahan anda yang telah dibuat, yang telah sampai dan juga yang akan dihantar serta menguruskan butiran alamat dan bank anda selain mana-mana buletin yang telah anda langgan. Anda mengakui untuk menganggap data akses peribadi ini sebagai sulit dan tidak akan memberi sebarang maklumat tersebut kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai kebenaran. Kami tidak bertanggungjawab terhadap mana-mana liabiliti bagi penyalahgunaan kata laluan melainkan penyalahgunaan ini adalah salah kami.

 

Mengemaskini Maklumat Peribadi Anda

Anda boleh mengemaskini maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan mengakses akaun anda di laman web HEMICO.

 

Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Hemico memastikan bahawa setiap maklumat yang dikumpul akan disimpan secara selamat dan terlindung. Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan:

 • Menyekat akses ke maklumat peribadi
 • Menyenggara produk teknologi bagi mengelakkan akses komputer yang tidak diberi kebenaran
 • Memusnahkan maklumat peribadi anda secara selamat apabila ianya tidak diperlukan bagi tujuan penyimpanan rekod kami

 

Pendedahan Maklumat Peribadi

Kami tidak akan berkongsi maklumat anda bersama mana-mana organisasi selain daripada syarikat yang telibat, anak syarikat dan pihak ketiga yang terlibat secara terus bagi penghantaran produk yang telah anda beli dari laman web Hemico. Dalam hal keadaan yang terkecuali, Mimi Suri mungkin perlu mendedahkan maklumat peibadi, seperti apabila tedapat sebab untuk mempercayai bahawa pendedahan tersebut adalah perlu untuk mengelakkan ancaman terhadap nyawa atau kesihatan, atau untuk tujuan pihak berkuasa. Mimi Suri komited dalam mematuhi Akta Privasi dan prinsip Privasi Nasional.

Kami bagaimanapun boleh menggunakan maklumat hubungan anda untuk menghantar buletin dari kami serta syarikat berkaitan.

 

Jika anda percaya bahawa privasi anda telah dilanggar oleh MIMI SURI, sila hubungi kami di mimisurient@gmail.com dan kami akan menyelesaikan isu tersebut.

 

Pengumpulan Data Komputer

Apabila anda melayari HEMICO, server syarikat kami secara automatik akan merekod maklumat yang dihantar penyemak imbas anda setiap kali anda mana-mana laman web. Data ini mungkin termasuk:

 • Alamat IP komputer anda
 • Jenis penyemak imbas
 • Laman web yang anda layari sebelum anda datang ke laman web kami
 • Halaman di laman web HEMICO yang anda lawati
 • Tempoh masa yang diluangkan di halaman tersebut, barangan dan maklumat yang dicari di laman web kami, masa dan tarikh akses serta statistik lain.

Maklumat ini dikumpul untuk analisis dan penilaian bagi tujuan untuk membantu kami menambah baik laman web kami serta perkhidmatan dan produk yang kami sediakan. Data ini tidak akan digunakan bersama maklumat peribadi yang lain.

 

Pindaan terhadap Polisi Privasi

Mimi Suri berhak untuk mengubah suai dan meminda Penyata Privasi pada bila-bila masa. Sebarang perubahan terhadap polisi ini akan disiarkan di laman web kami.

 

Aduan berkenaan pelanggaran privasi

Jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan pertanyaan atau aduan anda, sila hubungi kami di mimisurient@gmail.com