• Bil
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Ranking
 • VVIP Agents
 • VIP Agents
 • Premium Agents
 • Super Agents
 • Agents
 • %
 • 45
 • 40
 • 30
 • 20
 • 10
 • Nilai Produk (RM)
 • 0.00
 • 16,233.80
 • 4,144.80
 • 690.80
 • Pembelian salah satu atau lebih produk melalui pembelian online
 • Pakej Produk
 • 0.00
 • 47 Set Produk
 • 12 Set Produk
 • 2 Set Produk
 • Nilai produk yang telah dibeli
 

SYARAT-SYARAT MENJADI EJEN

 1.  Penetapan jenis ejen adalah bergantung kepada pakej pembelian produk yang dilakukan oleh pihak pelanggan.
 2. Pihak syarikat tidak mengamalkan pembelian produk secara terkumpul untuk kemaskini level ejen.
 3. Pembelian produk hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya satu jenis produk bagi setiap bulan. Ini bertujuan memastikan ejen adalah aktif.
 4. Ejen hendaklah membeli produk secara online dan berdaftar dengan pihak syarikat.
 5. Ejen hendaklah memberikan maklumat yang betul dan tepat bagi memastikan proses pendaftaran, transaksi pembelian, pembayaran komisyen, pengiklanan dan lain-lain yang berkaitan dapat dilakukan tanpa sebarang kesulitan atau kekeliruan.
 6. Pihak syarikat berhak untuk menamatkan status ejen bagi ejen yang tidak membuat sebarang transaksi pembelian dalam tempoh masa 3 bulan.
 7. Komisyen ejen akan dibayar melalui pemindahan wang (transfer) terus ke akaun bank ejen setiap minggu tertakluk kepada tarikh pembayaran yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat.
 8. Ejen boleh menjual produk secara offline dan online.
 9.  Untuk menjadi ejen VVIP, ejen hendaklah mempunyai satu ejen VVIP di bawah rangkaian perniagaan
 

KELEBIHAN MENJADI EJEN

 •  Pengiklanan
 • Memiliki kedai ONLINE sendiri
 • Kemudahan DROPSHIP
 • Memiliki website dan sistem jualan